Filozofia

Od czasu założenia naszej firmy przed więcej niż 40-laty dostosowaliśmy nasz program do życzeń i potrzeb naszych klientów i dzięki temu wypracowaliśmy sobie w naszej branży niezależną reputacje. Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości chcielibyśmy utrzymać pozycję jednego z wiodących, niezależnych dostawców systemów do mechanicznej i chemicznej obróbki powierzchni. W myśl naszego motta: "Wszystko dla technologii powierzchniowych", uzupełniamy nasz asortyment o produkty, które idą w parze z naszą filozofią. Oferujemy naszym odbiorcą także niestandardowe metody opłacalnej produkcji. Jakość jest dla nasz ważniejsza, niż pozornie niskie ceny.

Serwis i wsparcie rozumiane jest, jako usługa dla naszych klientów w celu utrzymania długoterminowej, partnerskiej współpracy. Wysokiej jakości produkty są istotnymi warunkami dla bezpieczeństwa produkcji i sukcesu naszych odbiorców. Dlatego też kluczową rolę w naszej firmie odgrywają przedstawiciele, którzy w każdej chwili służą radą i pomocą. Ponadto przedstawicielstwo jest ważnym źródłem informacji dla rozwoju naszych produktów z punktu widzenia ochrony środowiska.

Prace nastawione na zysk, a także oszczędne i zrównoważone działania są niezbędne dla wzrostu inwestycji, służą zabezpieczeniu i tworzeniu miejsc pracy. Nasi pracownicy są integrowani z procesami decyzyjnymi firmy i uświadamiani odnośnie zasad korporacyjnych. Wspólnie poprawiamy w zgodzie z naszymi partnerami biznesowymi procesy wewnętrzne. Przy tym szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo dla naszych systemów i narzędzi.

Ochrona środowiska, działania dotyczące bezpieczeństwa a także przestrzeganie prawa to dla nas ważne zobowiązania. W trakcie produkcji troszczymy się o minimalizacje emisji, a także oszczędne wykorzystywanie zasobów, podczas rozwoju zapewniamy, że jeśli to możliwe, wykorzystywane są przyjazne dla środowiska surowce. W regularnych odstępach czasu oceniamy nasze działania na środowisko, stan zabezpieczeń, a także wprowadzamy środki poprawy tych zabezpieczeń. Wszystkie produkty są przez nas, z ekologicznego punktu widzenia, oceniane i klasyfikowane. Prowadzimy otwarty dialog z zainteresowanymi instytucjami publicznymi, a także instytucjami zatwierdzającymi. Wspólnie z władzami określamy procedury i środki by w razie wypadku lub awarii, jeśli to możliwe, zminimalizować wpływ na środowisko. W ramach naszych działań rozwojowych, względy bezpieczeństwa dotyczące wszystkich nowych działań, produktów i procesów są oceniane w pierwszej kolejności. Szczególną uwagę przywiązujemy do najlepszych dostępnych technik oraz bezpiecznego projektowania naszych obiektów produkcyjnych i magazynowych. Poprzez ciągły monitoring, serwis i konserwacje urządzeń minimalizuje się i zapobiega się potencjalnym wypadkom i incydentom. Z naszymi dostawcami dążymy do partnerskiej współpracy. Wspólnie pracujemy nad optymalizacją i modyfikacją dostaw naszych produktów w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.