Impressum

KIESOW Polska Sp. z o.o.
41-800 Zabrze
ul. Pawliczka 25
Fax: 32/ 271 62 94
Email: biuro@kiesow.pl

Nr KRS 0000020181
REGON: 277583455
NIP 648-23-88-890
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
Kapitał zakładowy: 200 000,00 PLN

Zastrzeżenie

Wszystkie informacje na naszych stronach internetowych zostały starannie sprawdzone, jednakże błędy lub nieścisłości mogą być obecne. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności lub gwarancji za dokładność, kompletność i aktualność danych. Odnosi się to również do innych stron internetowych, do których jest odniesienie poprzez hiperłącza. Operatorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zawartość tych stron internetowych. Należy podkreślić, że wszystkie zdjęcia, które pojawiają się na www.kiesow.pl internetowej są chronione prawem autorskim. Korzystanie z tych zdjęć do celów prywatnych lub handlowych, nawet częściowe, lub nawet jego części bez pisemnej zgody właściciela, firmy Metallchemie Ges.mbH jest zabronione. Wykorzystanie bez zgody może być ścigane prawnie.

Koncept, Projekt & Realizacja strony internetowej

Agencja Konceptu & Projektowania & Realizacji

info@louis.info 
www.louis.info

Zastrzeżone

1. Treści online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor  w sposób nie oczywisty i zamierzony dokonał rażącego zaniedbanie. Wszystkie oferty nie są wiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

2. Referencje i linki

Z bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych ("linki"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność miałaby zastosowanie jedynie w przypadkach wejść w życie, w którym autor zawartości posiada wiedzę i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia używaniu nielegalnych treści. Autor wyraźnie oświadcza, że w czasie tworzenia strony nie zostały użyte nielegalne treści, które zostaną określone dalej. Na obecny i przyszły kształt, treści lub autorstwo linkowanych / powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu.

W związku z tym, dystansuje się od wszelkich treści połączonych / powiązanych stron, które zostały zmienione po połączeniu. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich własnych linków internetowych i odniesień, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, w których są możliwe zewnętrzne zapisy. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikłe z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której jest odniesienie i jest z nią związany.

3. Ustawa o prawach autorskich i znakach towarowych

Autor dąży do przestrzegania praw autorskich grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, aby wykorzystać swoje własne grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzysta nielicencjonowane grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.

Wszystkie wymienione i ewentualnie chronione przez osoby trzecie markami internetowymi i znaki towarowe podlegają przepisom obowiązującego prawa znaków towarowych i prawa własności danego zarejestrowanego właściciela.  

Samo wspomnienie nie wyciąga wniosku, że znaki towarowe nie są chronione przez prawa osób trzecich! Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie po stronie autora. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, audio i klipów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych

Gdy istnieje możliwość wprowadzenia do Internetu danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), dochodzi do ujawnienia tych danych przez użytkownika, na zasadzie dobrowolności. Wykorzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi jest dozwolona - jeśli jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez ujawniania takich danych lub przez podanie danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych pod nadrukiem lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksu oraz adresy e-mail do wysyłania niezamówionych informacji jest zabronione. Działania prawne przeciwko nadawcom spamu z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

5. Google-Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "Cookies", pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zwykle przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP z Google zostanie obcięty w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora, Google będzie korzystał z tej strony i z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz innych świadczeń z witryny i usług internetowych związanych z właścicielem strony. W ramach Google Analytics, adres IP, wysyłany przez przeglądarkę nie może być łączony z innymi danymi Google. Możesz zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na swojej przeglądarce; jednak zwracamy uwagę, że opcjonalnie nie można wykorzystać w pełni w tym przypadku wszystkich funkcji na stronie internetowej.

Można zapobiec generowaniu danych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny do Google a także przetwarzania tych danych przez Google, dzięki któremu w linku poniżej (w tym adres IP.) Http: // można pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Dodatkowe informacje na temat,  danych osobowych w sieci reklamowej, pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Na tej stronie Google Analytics ma kod "gat._anonymizeIp ();" rozszerzony, aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP.

6. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, o której mowa na tej stronie. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są, nie są już lub nie w pełni nie obowiązują, pozostałe części dokumentu pozostają bez zmian w ich treści i ważności.