Pasty polerskie / Emulsje polerskie

KARAT: Emulsje polerskie- szczególnie dla metali żelaznych

Artykuł Fe i stal Cu i Ms Stal nierdzewna Alu Mg i Zn Ostrość/ Ścieralność
10 = ostry
1 = średni
Zawartość tłuszczu Opis
KARAT 2141 X X 6 - 7 wysoka Emulsja polerska w szczególności do stali i stali nierdzewnej
KARAT 2130 X X 6 - 7 wysoka Szybka poprawa wad powierzchniowych
KARAT 2340 X 5 - 6 średnia Emulsja polerska w szczególności dla aluminium, niewiele pozostałości po procesie polerowania.

KARAT: Emulsje polerskie- szczególnie dla metali nieżelaznych

Artykuł Fe i stal Cu i Ms Stal nierdzewna Alu Mg i Zn Ostrość/ Ścieralność
10 = ostry
1 = średni
Zawartość tłuszczu Opis
KARAT 2260 X X 5 niska Uniwersalna emulsja do polerowania, zwłaszcza dla mosiądzu