Pasty polerskie / Emulsje polerskie

LEA Pasty: Pasty bez zawartości tłuszczu

Arykuł Kolor Użycie Ostrość/ Ścieralność
10 = ostry
1 = średni
Zawartość tłuszczu Opis Możliwość Dostawy
Lea Paste, Korn 80 ciemnoszary Wszystkie metale Ziarno 80 0% Zawiera ziarno ścierne 80 Pręty w folii
Lea Paste L, Korn 120 ciemnoszary Wszystkie metale Ziarno 120 0% Zawiera ziarno ścierne 120 Pręty w folii
Lea Paste C, Korn 180 ciemnoszary Wszystkie metale Ziarno 180 0% Zawiera ziarno ścierne 180 Pręty w folii
Lea Paste B 31, Korn 240 ciemnoszary Wszystkie metale Ziarno 240 0% Zawiera ziarno ścierne 240 Pręty w folii
Lea Paste Q, Korn 320 ciemnoszary Wszystkie metale Ziarno 320 0% Zawiera ziarno ścierne 320 Pręty w folii